FSM-CZECH s.r.o.

Vážení,

dovoluji si Vám představit mou advokátní kancelář se sídlem ve Vyškově, která poskytuje všestrannou a profesionální právní pomoc s důrazem na občanské právo, obchodní právo, trestní právo, správní, pracovní a rodinné právo.

Poskytuji právní službu ve formě právních konzultací, právního zastupování v soudních i mimosoudních sporech, sepisů žalob a dalších podání, právního zastupování v řízení před správními úřady, přípravy a vypracování dokumentů dle požadavků klienta, sepisování právních rozborů a stanovisek.

V neposlední řadě jsem jako advokát oprávněna nahradit úřední ověření podpisu vyžadované zvláštními právními předpisy svým prohlášením.

Závěrem bych chtěla zdůraznit, že dbám na to, abych klientovi poskytla vždy vysoce odbornou a profesionální právní pomoc. Za tímto účelem spolupracuji s notáři, znalci či soukromými exekutory.

Vyškov radnice
www.PCTONER.cz