FSM-CZECH s.r.o.

Mgr. Eva Kubartová

Absolvovala v roce 2009 Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.

V letech 2009 až 2012 působila jako advokátní koncipientka v Advokátní kanceláři Brož & Sokol & Novák s.r.o.

Od 1. 1. 2013 je zapsána do seznamu advokátů. Svou praxi vykonává ve všech oblastech práva.

www.PCTONER.cz